POSLANIE organizácie MELÓDIA SRDCA

Spoločne za detstvo bez násilia pre všetky deti.

PREVENCIA a POMOC pri odstránení násilia v rôznych formách.

Našim CIEĽOM nie je len pomáhať, ale aj násiliu predchádzať.

NÁSILIE má rôzne formy a najčastejšie vzniká v rodine medzi blízkymi osobami..

MELODIA SRDCA pomoc 02

 

Pamätajte, že násilie na mame je totiž vždy násilím aj na dieťati. Dieťa si tieto nepríjemné zážitky pamätá aj v dospelosti. A vynárajú sa ako "nočná mora", vždy keď niečo podobné vníma vo svojom okolí.

 

Pomôžme spolu ukončiť násilie v rodinách. Nezľahčujme a neignorujme takéto konanie.

  

 

 

Aké sú prejavy násilia?

 • dokazovanie si moci,
 • cyklus, ktorí sa dlhodobo opakuje
 • má, stupňujúci charakter
 • má rozmanité formy a podoby (fyzické násilie, psychické, sociálne násilie, sexuálne násilie, ekonomické násilie..),
 • osoba páchajúca násilie sa snaží svoju obeť sociálne izolovať, 
 • násilie zostáva zväčša dlhodobo utajované,
 • násilie zasahuje všetkých členov v rodine, 
 • osoba páchajúca násilie drží obeť formou psychického nátlaku "v izolácií" od okolia a blízkych, 
 • násilie prináša obetiam dlhodobé, vážne psychické a zdravotné problémy. 

 

Stali ste sa obeťou násilia? 

 • prelomte mlčanie, povedzte to niekomu
 • pamätajte si, že to nie je vaša vina,
 • neobraňujte svojho, násilníckeho partnera, 
 • máte právo na život bez násilia - nikto nemá právo týrať vás,
 • násilie neskončí samo, načakajte, až to bude ešte horšie, 
 • sú ľudia, ktorí vám pomôžu a podporia vás pri ZMENE vášho života, 
 • vyhľadajte pomoc.

 

Ako môžete pomôcť obeti násilia?

 • snažte sa dozvedieť čo najviac o probléme,
 • povzbudzujte obeť, aby o násilí hovorila, počúvajte ju a neobviňujte ju, 
 • presvedčte ju, že nenesie vinu na násilí a za násilie je výlučne zodpovedný násilník,
 • vysvetlite obeti podstatu domáceho násilia a jeho následné stupňovanie,
 • hovorte s obeťou o možnostiach zmeny a vyriešení tejto dočasnej situácie,
 • pomôžte obeti, kontaktovať občianske združenie MELÓDIA SRDCA,
 • nekonfrontujte sa s násilníckym partnerom,
 • netolerujte žiadnu formu násilia, lebo vaša tolerancia umožňuje pokračovať v násilí.