Ďakujeme Všetkým našim Donorom, ktorý nás podporujú.

 

 

 

 

 

 

Medzi nášho najväčšieho podporovateľa, ktorý nás pravidelne finančne podporuje, patrí spoločnosť MILAGROS s.r.o., už prvým finančným darom, ktorý bol zároveň základným kameňom v hodnote 5000 € nám pomohla realizovať a vybudovať mimovládnu neziskovú organizáciu pre Pomoc Ženám, Matkám a Deťom: OZ MELÓDIA SRDCA. ĎAKUJEME.

Veľká vďaka patrí aj firmám a individuálnym darcom.

 

Aj Vďaka vám pomáhame tým ktorí to najviac potrebujú. PRIDAJTE sa aj VY 

 

 

IBAN: SK14 8330 0000 0081 8181 8018 

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

 

 

 

Ď A K U J E M E