melodia srdca pridajte sa


Uvítame aktívnych členov, ktorí sa chcú podieľať aj na SPOLUPRÁCI prostredníctvom Osvety, Prevencie, Vzdelávania, či priamo aktívnou POMOCOU. Tiež formou PODPORY: členstva, dobrovoľníctva, alebo ako DARCOVIA, pravidelnými príspevkami.

Pridajte sa k NÁM. 

 Naším hlavným poslaním:
Spoločne za detstvo bez násilia pre všetky deti.

V organizácii MELÓDIA SRDCA poskytujeme pomoc prostredníctvom Linky POMOCI, ženám aj ich deťom, ktoré zažívajú domáce násilie. Je dôležité, aby sme spoločne pracovali na zastavení domáceho násilia a poskytli obetiam potrebnú podporu a ochranu. Vieme, o čom hovoríme a prečo to robíme, pretože sme si to prežili. Bývalá obeť, obeti rozumie najlepšie.


Vzdelávame po celom Slovensku a hovoríme o prevencii, aby ste mali možnosť prežiť vo svojich rodinách čo najviac príjemných a láskyplných chvíľ. Prevencia domáceho násilia je kľúčovým faktorom pri tejto závažnej spoločenskej problematike. Chránime práva detí a poskytujeme im psychologickú a sociálnu pomoc. Pretože na každej rodine záleží.

 

Občianske združenie MELÓDIA SRDCA je nezisková organizácia, ktorej aktivity sú závislé na grantoch, dotáciách, 2 % z vašich daní, členských poplatkoch a individuálnych daroch.

Vaša angažovanosť môže pomôcť zastaviť domáce násilie a poskytnúť obetiam
potrebnú podporu a ochranu.

Hlavné ciele a poslanie OZ MELÓDIA SRDCA:

 • ochrana ľudských práv s osobitým zreteľom na práva žien, s cieľom odstrániť všetky formy násilia páchaného na ženách a ich deťoch a eliminácia diskriminácie žien so zameraním na rodovú rovnosť,
 • zabezpečovanie sociálno-právnej ochrany a pomoci jednotlivcom a rodinám pri uplatňovaní ich práv a právom chránených záujmov,
 • poskytovanie komplexnej pomoci a ochrany ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch, sociálneho, psychologického a právneho poradenstva a podpory pre ženy zažívajúce násilie, ich deti a sociálne znevýhodnené ženy,
 • podpora trvalo udržateľnej rodovej rovnosti v spoločnosti,
 • zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti násilia páchaného na ženách a rodovej rovnosti, za týmto účelom upozorňovanie na dôsledky násilia páchaného na ženách a deťoch v Slovenskej republike,
 • pôsobenie v oblasti prevencie násilia páchaného na ženách a deťoch,
 • pomoc a podpora dysfunkčným rodinám pri vytváraní a udržaní trvalo funkčných a zdravých
  rodinných vzťahov, s odkazom na dôležitosť takýchto rodinných vzťahov v súvislosti s bojom proti
  násiliu páchanému na ženách.
   

Celé znenie: Stanovy OZ MELÓDIA SRDCA 

 

PODPORÍM

Prihláška člena - Fyzická osoba

Prihláška člena - Právnická osoba

  

Darujte POMOC a venujte finančný DAR na náš Bankový účet:

IBAN: SK14 8330 0000 0081 8181 8018 

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

ĎAKUJEMEMELÓDIA SRDCA