Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

melodia srdca pridajte sa


Uvítame aktívnych členov, ktorí sa chcú podieľať aj na SPOLUPRÁCI prostredníctvom Osvety, Prevencie, Vzdelávania, či priamo aktívnou POMOCOU. Tiež formou PODPORY: členstva, dobrovoľníctva, alebo ako DARCOVIA, pravidelnými príspevkami.

Pridajte sa k NÁM. 

Hlavné ciele a poslanie OZ MELÓDIA SRDCA:

 • ochrana ľudských práv s osobitým zreteľom na práva žien, s cieľom odstrániť všetky formy násilia páchaného na ženách a ich deťoch a eliminácia diskriminácie žien so zameraním na rodovú rovnosť,
 • zabezpečovanie sociálno-právnej ochrany a pomoci jednotlivcom a rodinám pri uplatňovaní ich práv a právom chránených záujmov,
 • poskytovanie komplexnej pomoci a ochrany ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch, sociálneho, psychologického a právneho poradenstva a podpory pre ženy zažívajúce násilie, ich deti a sociálne znevýhodnené ženy,
 • podpora trvalo udržateľnej rodovej rovnosti v spoločnosti,
 • zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti násilia páchaného na ženách a rodovej rovnosti, za týmto účelom upozorňovanie na dôsledky násilia páchaného na ženách a deťoch v Slovenskej republike,
 • pôsobenie v oblasti prevencie násilia páchaného na ženách a deťoch,
 • pomoc a podpora dysfunkčným rodinám pri vytváraní a udržaní trvalo funkčných a zdravých
  rodinných vzťahov, s odkazom na dôležitosť takýchto rodinných vzťahov v súvislosti s bojom proti
  násiliu páchanému na ženách.
   

Celé znenie: Stanovy OZ MELÓDIA SRDCA 

 

PODPORÍM

Prihláška člena - Fyzická osoba

Prihláška člena - Právnická osoba

  

Darujte POMOC a venujte finančný DAR na náš Bankový účet:

IBAN: SK14 8330 0000 0081 8181 8018 

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

ĎAKUJEMEMELÓDIA SRDCA

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah