Reklamné oznámenie
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.

melodia srdca pridajte sa


Uvítame aktívnych členov, ktorí sa chcú podieľať aj na SPOLUPRÁCI prostredníctvom Osvety, Prevencie, Vzdelávania, či priamo aktívnou POMOCOU. Tiež formou PODPORY: členstva, dobrovoľníctva, alebo ako DARCOVIA, pravidelnými príspevkami.

Pridajte sa k NÁM. 

Hlavné ciele a poslanie OZ MELÓDIA SRDCA:

 • ochrana ľudských práv s osobitým zreteľom na práva žien, s cieľom odstrániť všetky formy násilia páchaného na ženách a ich deťoch a eliminácia diskriminácie žien so zameraním na rodovú rovnosť,
 • zabezpečovanie sociálno-právnej ochrany a pomoci jednotlivcom a rodinám pri uplatňovaní ich práv a právom chránených záujmov,
 • poskytovanie komplexnej pomoci a ochrany ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch, sociálneho, psychologického a právneho poradenstva a podpory pre ženy zažívajúce násilie, ich deti a sociálne znevýhodnené ženy,
 • podpora trvalo udržateľnej rodovej rovnosti v spoločnosti,
 • zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti násilia páchaného na ženách a rodovej rovnosti, za týmto účelom upozorňovanie na dôsledky násilia páchaného na ženách a deťoch v Slovenskej republike,
 • pôsobenie v oblasti prevencie násilia páchaného na ženách a deťoch,
 • pomoc a podpora dysfunkčným rodinám pri vytváraní a udržaní trvalo funkčných a zdravých
  rodinných vzťahov, s odkazom na dôležitosť takýchto rodinných vzťahov v súvislosti s bojom proti
  násiliu páchanému na ženách.
   

Celé znenie: Stanovy OZ MELÓDIA SRDCA 

 

PODPORÍM

Prihláška člena - Fyzická osoba

Prihláška člena - Právnická osoba

  

Darujte POMOC a venujte finančný DAR na náš Bankový účet:

IBAN: SK14 8330 0000 0081 8181 8018 

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

ĎAKUJEMEMELÓDIA SRDCA

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah