ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK 2 % Z DANE

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o časť Vami poukázaných 2% z dane za rok 2023 pre
organizáciu
MELÓDIA SRDCA. Naším hlavným poslaním:


Spoločne za detstvo bez násilia pre všetky deti.


V organizácii MELÓDIA SRDCA poskytujeme pomoc prostredníctvom linky POMOCI, ženám aj ich deťom, ktoré zažívajú domáce násilie. Je dôležité, aby sme spoločne pracovali na zastavení domáceho násilia a poskytli obetiam potrebnú podporu a ochranu. Vieme, o čom hovoríme a prečo to robíme, pretože sme si to prežili. Bývalá obeť, obeti rozumie najlepšie.

Vzdelávame po celom Slovensku a hovoríme o prevencii, aby ste mali možnosť prežiť vo svojich rodinách čo najviac príjemných a láskyplných chvíľ. Prevencia domáceho násilia je kľúčovým faktorom pri tejto závažnej spoločenskej problematike. Chránime práva detí a poskytujeme im psychologickú a sociálnu pomoc. Pretože na každej rodine záleží.

Občianske združenie MELÓDIA SRDCA je nezisková organizácia, ktorej aktivity sú závislé na grantoch, dotáciách, 2 % z vašich daní a individuálnych daroch.


Vaša angažovanosť môže pomôcť zastaviť domáce násilie a poskytnúť obetiam potrebnú podporu a ochranu.


Údaje o prijímateľovi:

MELÓDIA SRDCA, o. z.
Karpatské námestie 7770/10A
831 06 Bratislava - mestská časť Rača
IČO:
54 083 214


Bankové spojenie: Fio banka, a.s., IBAN:
SK14 8330 0000 0081 8181 8018

Evidencia občianskych združení vedená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom: VVS/1-900/90-62250

 

Ďakujeme v mene tých, ktorým aj takto dokážete pomáhať.

 

S úctou

Iveta Duláková
Generálna riaditeľka MELÓDIA SRDCA