MELÓDIA SRDCA

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava

IČO: 54 083 214

Registračné číslo: VVS/1-900/90-62250
Registrovaný úrad: Ministerstvo vnútra SR

 

Info Linka POMOCI                

Phone: +421 950 416 484                                               
E-mailmelodiasrdca@gmail.com
Webwww.melodiasrdca.sk

Bankový účet:
Fio banka, a.s.

IBAN: SK14 8330 0000 0081 8181 8018

BIC: FIOZSKBAXXX 

 

Darujte POMOC a venujte finančný DAR na náš Bankový účet.

Všetky darované peniaze sú určené na skvalitňovanie služieb pre klientov Poradenského Centra MELÓDIA SRDCA.

 

ĎAKUJEME
MELÓDIA SRDCA