Reklamné oznámenie
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

CHCEM DAROVAŤ 2 % Z DANE

Pomoc pre dočasné, chránené bývanie pre ženy a ich deti, ktoré zažívajú domáce násilie.

Darovaním 2% pomôžete aj vy týraným ženám, aby mohli mať svoj dočasný DOMOV, pre seba a svoje deti.

ĎAKUJEME

 

Poukázať 2 %  (3 %) z dane z príjmu môžete prostredníctvom týchto údajov:

Naše údaje

  • Obchodné meno (názov):   MELÓDIA SRDCA
  • Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo:   Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava
  • Právna forma:   Občianske združenie
  • Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):   54083214

Oficiálny zoznam poberateľov 2 % nájdete tu.

Ako postupovať?

Zamestnanec:

Ak ste zamestnanec:

 1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.

 2. Vypíšte Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

 3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 1. 5. 2024 na daňový úrad v mieste vášho bydliska.

Darovať môžete aj 3 % z dane, pokiaľ ste v minulom roku odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín. V takom prípade je nutné predložiť aj potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, ktoré vám vystaví organizácia, v ktorej ste pomáhali.

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

 1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 %  z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vyššie v časti „Naše údaje“.

 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 03. 2024) na váš daňový úrad v mieste vášho bydliska, v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Darovať môžete aj 3 % z dane, pokiaľ ste v minulom roku odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín. V takom prípade je nutné predložiť aj potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, ktoré vám vystaví organizácia, v ktorej ste pomáhali.


Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

 1. V daňovom  priznaní pre právnické osoby vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
 2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2023 uplynie 31. marca 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2024 alebo 30. 09. 2024)


Dôležité temíny

 • 15. február 2024 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

 • 31. marec 2024 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane (3 % v prípade dobrovoľníkov). Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2 % poukazuje v tomto predĺženom termíne.

 • 31. marec 2024 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane. POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, tak v roku 2024 môže poukázať iba 1,0 % z dane.
  Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2 %” poukazuje v tomto predĺženom termíne!
  Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2 % v termíne na podanie daňového priznania.

 • 1. máj 2024 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).

 

Dobromat

Podporiť našu činnosť môžete aj online nákupom vo vašom obľúbenom e-shope cez www.dobromat.sk. Nestojí Vás to ani 1 cent navyše.

Bližšie informácie získate na www.melodiasrdca.sk/chcem-pomoct alebo na čísle 0950 416 484.ĎAKUJEME

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah